Încercări autorizate

Materiale pentru betoane și mortare
 • Confecționare Epruvete
 • Conținutul de humus din agredate
 • Densitatea în stare uscată
 • Determinarea formei particulelor
 • Determinarea masei volumice în vrac
 • Stabilitatea cimentului
 • Timpul de priză al cimentului
Armături de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate
 • Încercarea la tracțiune a oțelului beton, a sârmei și a produselor din sârmă pentru beton precomprimat
 • Oțel pentru armarea betonului. Rezistența la tracțiune lase sudate
 • Prelevare epruvele. Încercări pe oțel beton
Beton, beton armat și beton precomprimat
 • Consistența betonului prin metoda cu masă de răspândire. Încercări pe beton proaspăt.
 • Consistența betonului. Metoda tasării. Încercări pentru betonul proaspăt
 • Conținut aer oclus - Încercări pentru beton proaspăt
 • Densitatea betonului întărit - Încercări pentru betonul întărit
 • Determinarea densității - Încercări pentru betonul proaspăt
 • Eșantionare - Încercări pe beton proaspăt
 • Încercări preliminare - Încercări penru beton proaspăt
 • Pregătirea și conservarea epruvetelor pentru încercări pe beton întărit
 • Rezistența la compresiune a epruvetelor - Încercări pentru beton întărit
 • Rezistența la încovoiere a epruvetelor - Încercări pe beton întărit
 • Rezistența la îngheț - dezgheț - Încercări pentru beton întărit
Drumuri
 • Amestecuri de agregate netratate și tratate cu lianți hidraulici.
 • Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată.
 • Determinarea masei reale și a coeficientului de absorție al apei.
 • Determinarea umidității
 • Grad de compactare
 • Prelevare probe
Geotehnică și teren de fundare
 • Caracteristici de compactare: Încercarea Proctor
 • Determinarea capacității portante cu pârghia Benckelman
 • Determinarea umidității
 • Verificarea compactării terasamentelor
Prefabricate
 • Determinarea rezistenței la încovoiere
 • Rezistență la întindere prin despicar

Pentru o oferta personalizată, vă rugăm să luați legătura cu noi și vă vom contacta în scurt timp.

Contact